درخواست قاب دلخواه

عکس ارسالی باید عمودی و در ابعاد 10 در 16 سانتی متر باشد.

عکس ارسالی نباید کمتر از 200 کیلو بایت باشد

لطفا در انتخاب عکس دقت نمایید